how to develop your own websitePolska Sobotnia Szkoła w Norwich

Zaprasza wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat na zajęcia z języka polskiego.

Edukacja dziecka
Rozwój emocjonalny
Wykwalifikowana kadra

Celem zajęć jest nauka języka oraz poznawanie kultury, literatury i tradycji polskiej a także przygotowanie uczniów do egzaminów GCSE i A-Level.

Staramy się tworzyć miłą i ciepłą atmosferę, żeby każde dziecko czuło się zaakceptowane i bezpieczne oraz aby rodzice zostawiali je u nas z pełnym zaufaniem.

Edukacja

Działania edukacyjne w grupach obejmują różne sfery takie jak: rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i ruchowy. Dlatego w podejmowanych działaniach dydaktyczno–wychowawczych kierujemy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Staramy się zapewnić prawidłowy rozwój w każdej sferze wszystkim dzieciom.

Rozwój

W wyniku systematycznej pracy dzieci rozwijają umiejętności logicznego myślenia matematycznego w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, umiejętności rozwijania mowy, sprawności manualne (malowanie, rysowanie, lepienie, wydzieranie), sprawności fizyczne:zabaw ruchowych, prowadzonych różnymi metodami, wrażliwość muzyczną (słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne), a także kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 140

Blisko 140 dzieci z miasta Norwich i obszaru całego Norfolk

12

Wykwalifikowana kadra 12-stu polskich nauczycieli

10

Funkcjonujemy nieprzerwanie od 10 lat (2008)

Przyjmujemy dzieci od 3-go roku życia i prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych od godz. 9:00 do 11:00 lub od 11:15 do 13:15. Dla każdej z grup przypadają 2 godziny zajęć. *

W szkole działają grupy 3, 4 i 5-6 latków oraz klasy 1-5, klasa GCSE oraz klasa A-Level. Funkcjonuje również grupa początkująca.

Uczymy również języka angielskiego (zajęcia indywidualne) oraz polskiego jako obcego (zajęcia indywidualne).

* Zajęcia sa płatne 'z góry' za okres tzw 'half term' czyli 6 lub 7 tygodni. Więcej informacji o płatnościach - kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Czesne za szkołę

£9 za osobę - 1 dziecko
£14 za sobotę - 2 dzieci
£17 za sobotę - 3 dzieci

Czesne za lekcje religii

£3 za half-term - 1 dziecko (dla dzieci uczęszczających do szkoły)
£6 za half-term - 1 dziecko (dla dzieci spoza szkoły)

Napisz lub zadzwoń

m.uramowska@wp.pl

Telefon: 079 089 387 31


Polska Sobotnia Szkoła / Polish Saturday Club
Sewell Park Academy
St Clements Hill
Norwich
NR3 4BX

Kierownikiem i założycielem szkoły jest Monika Uramowska

Współpracujemy zorganizacją polonijną Norfolk Polonia CIC

© Copyright 2019 Polska Sobotnia Szkoła w Norwich / Polish Saturday Club